2017 оны Оддын бэсрэг наадам хөгжилтэй хэсэг

2017 оны Оддын бэсрэг наадам хөгжилтэй хэсэг. Жүжигчин Шагай, жүжигчин Ганбаа & жүжигчин Отгоо.