Тэгш жаргалант хэвийн боов

Ширхэг: 10 ширхэгтэй, 15 ширхэгтэй, 21ширхэгтэй
Зуурмаг нь агшихгүй, зөөлөн сийрэгжилттэй, бутарсан, тослог, чихэрлэг, уян налархай шинж чанартай. Бүтээгдэхүүнд орсон жороос шалтгаалж өөрийн өвөрмөц үнэр, шинж чанартай. Цавуулаг багатай гурилаар зуурч хийсэн бүтээгдэхүүн.
100гр бүтээгдэхүүний тэжээллэг чанар
Нүүрс ус –% Тослог –% Уураг –% Илчлэг –ккал
Захиалгын утас:
11-458280, 95954019, 99995355